Pandora Intelligence

Onze oplossingen

Regio monitor

Effectieve preventie en bestrijding van ondermijnende criminaliteit begint bij inzichten in organisaties en hun onderlinge verbanden.

Ondermijning vormt een maatschappelijk probleem dat diep ingrijpt in onze samenleving. De aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit, en de ondermijnende activiteiten die daarmee gepaard gaan, leiden tot aantasting van de leefbaarheid in wijken en hebben ernstige gevolgen op het gebied van veiligheid en maatschappelijke integriteit.

Regio Monitor combineert automatisch informatie uit open en gesloten bronnen en herkent hieruit signalen van ondermijning. Hiermee wordt de kwetsbaarheid van bedrijven tegen ondermijnende activiteiten helder in beeld gebracht.

Veranderende bedrijfsprocessen, ontwikkelingen in modi operandi, wijzigingen in bedrijfsstructuren, en nieuwsberichten worden automatisch samengebracht in een praktisch toepasbaar handelingsperspectief. Deze data gedreven aanpak zorgt voor een onderbouwde opstelling en proactieve houding in de strijd tegen ondermijning.

De casus die Regio Monitor voor elk van deze bedrijven geautomatiseerd aanmaakt, omvat maar is niet beperkt tot:

• Bedrijfsactiviteiten, bedrijf branche (SBI-code), aantal werknemers, bestuurders, bezoekadres • Gegevens over financiering en eigendom • Nieuws artikelen rondom bestuurders en bedrijf • Uitspraken van de rechtbank waarin het bedrijf wordt genoemd en gegevens uit insolventieregister betreffende het bedrijf • Inactieve rechtsvormen gerelateerd aan adres en persoon • Vergunningaanvragen, maatregelen bestuurders en bedrijf • Milieudelicten

REGIO MONITOR HELPT U

  • Medewerkers ontlasten met het automatiseren van repetitieve handelingen
  • Een compleet overzicht generen van de bedrijven in uw gemeente, inclusief informatie over aandeelhouders, relevante vastgoed, en hun relatie met andere bedrijven
  • Onderzoeksteams ondersteunen bij het nemen van beslissingen met het toepasbaar maken van kennis uit het verleden
  • Kosten verlagen door middel van geautomatiseerde processen en diepgaande en hoogwaardige analyses
  • Samenwerking verbeteren (intern of met ketenpartners) met de mogelijkheid om informatie te delen

USE CASE REGIO MONITOR

Na verschillende meldingen van illegaal gokken in een horecazaak, besluit de gemeente een onderzoek in te stellen. Een medewerker van de afdeling Veiligheid voert dit onderzoek uit en zoekt hiervoor in verschillende bronnen. Het verzamelen, lezen en samenbrengen van relevante informatie, kost een medewerker gemiddeld een hele werkdag.

Het verzamelen, lezen en samenbrengen van relevante informatie, kost een medewerker gemiddeld een hele werkdag.

RegioMonitor voert dezelfde analyse binnen twee minuten uit. Op een vooraf geaccordeerde -en transparante- wijze vindt het eerste gedeelte van het onderzoek plaats. Gegevens van de Kamer van Koophandel worden automatisch gecombineerd met informatie uit het Kadaster, het insolventieregister, krantenartikelen, mediabronnen en open sources. Ook vergunningaanvragen en informatie van de afdeling Handhaving worden in de analyse meegenomen. Na twee minuten biedt RegioMonitor de medewerker een complete casus waarin een overzicht van álle relevante informatie is meegenomen. Het geeft bovendien inzicht in de verbanden tussen de betreffende horecazaak en andere ondernemingen in de gemeente. De medewerker krijgt een handelingsperspectief geboden en een basis voor eventueel verder onderzoek. RegioMonitor kan tevens worden ingezet om de schadelijke invloed van ondermijning in een gemeente of bepaald gebied te signaleren. In een dergelijk geval houdt RegioMonitor in real-time toezicht op ontwikkelingen die erop duiden dat bepaalde bedrijven in een gebied kwetsbaar worden voor de invloed van ondermijnende criminaliteit.

Voorkom ondermijnende criminaliteit zonder overbelasting van uw teams