Pandora Intelligence

Risico- en compliancegedreven due diligence vraagt om snelle en uitgebreide analysemogelijkheden

Door complexe analytische uitdagingen, voortdurend veranderende risico- en compliance-gedreven due diligence-eisen, kunnen veel organisaties de screening van hun klanten niet efficiënt en tijdig afhandelen.

Customer Due Diligence biedt organisaties een uitgebreid beeld van klanten, hun situatie, hun relatie met (andere) bedrijven en hun aanwezigheid in sanctie lijsten of andere relevante registers.

Het biedt de mogelijkheid om informatie over klanten, personen of organisaties automatisch te correleren en daarmee een risicoprofiel te genereren en dit bovendien te blijven monitoren tijdens de duur van de relatie met uw klant.

Voor organisaties die onderworpen zijn aan strenge regelgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), kan profielanalyse gepaard gaan met automatische monitoring van klantprofielen. Hiermee wordt uw organisatie proactief geïnformeerd over veranderingen die van invloed kunnen zijn op het klantrisicoprofiel. Dit stelt uw analisten in staat om hun werk efficiënt te prioriteren en resulteert in meer acceptaties in minder tijd maar vooral in een veiligere omgeving voor zowel uw bedrijf, als uw klanten.

Het Pandora Intelligence platform maakt gebruik van gegevens uit een grote hoeveelheid aan bronnen die worden gecombineerd en omgezet tot operationele scenario's. Om het gebruik van het platform en het delen van informatie te optimaliseren, wordt het optimaal geïntegreerd met bestaande applicaties en processen.

CUSTOMER DUE DILIGENCE HELPT U

  • Medewerkers ontlasten met het automatiseren van repetitieve en geestdodende handelingen.
  • De afhankelijkheid van beschikbare kennis en expertise te verminderen en automatisch uitgebreid beeld van klantrisicoprofielen genereren
  • Kosten verlagen door middel van geautomatiseerde processen en diepgaande en hoogwaardige analyses
  • Het onboarding- en monitoringproces te versnellen, uw veiligheid te vergroten, en het risico op en mogelijke sancties te verlagen
  • Samenwerking te faciliteren en de kennis van uw organisatie vast te leggen voor operationeel gebruik.

Voorbeeldcasus

Een financiële instelling ontvangt een aanvraag voor een serviceabonnement van een nieuwe klant. In de onboarding-procedure die moet worden doorlopen, wordt beoordeeld of de nieuwe klant in aanmerking komt voor de gevraagde dienst. Hiertoe moeten analisten persoonlijke informatie en een legitimatiebewijs opvragen bij de klant. Om verder te gaan, moet de aangeleverde informatie handmatig worden beoordeeld.

In de hierboven beschreven oefening was een analist ruim twee dagen bezig met het handmatig verzamelen van achtergrondinformatie uit een breed scala aan bronnen om een beoordeling te kunnen uitvoeren. Hetzelfde resultaat werd in minder dan 2 minuten bereikt door dezelfde analist die samenwerkte met Customer Due Diligence.

Customer Due Diligence raadpleegt direct alle relevante databronnen, zoals tot KvK, kredietregisters, insolventieregister, kadastrale registratie, aktenregistratie, sanctielijsten, PEP-lijsten en media. Op basis hiervan wordt een risicoprofiel van de klant gemaakt, inclusief de informatie die de risicostatus onderbouwt. De analist kan besluiten de zaak verder te onderzoeken of het risicoprofiel te accepteren. Customer Due Diligence kan veranderingen in het profiel van de klant desgewenst blijven volgen zodat uw bedrijf mee kan bewegen met de ontwikkelingen van uw klant.

Tijdig en efficiënt klanten screenen terwijl u uw teams ontlast