Pandora Intelligence

Onze oplossingen

Crisis control

In het bestrijden van een crisis incident staan snelheid, nauwkeurigheid en toegankelijkheid centraal

Een aanhoudende groei van data en bronnen, in combinatie met complexe analytische uitdagingen zorgen voor een situatie waarin alarmcentrales niet alle inkomende verzoeken efficiënt en tijdig kunnen afhandelen.

Daarom biedt de Crisis Contol van Pandora Intelligence alarmcentrales een actueel en realtime beeld van de crisissituatie.

Crisis Contol heeft de kracht om factoren te herkennen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan en het verloop van een crisis, de risico’s ervan te detecteren en hun impact te berekenen. Wanneer elke seconde telt, helpt Crisis Contol hulpverleners te reageren op een incident en te anticiperen en op verdere escalatie of problemen.

Met Crisis Control kunnen hulpverleners meer verzoeken in minder tijd afhandelen. Belangrijker nog, het voorziet eerstehulpdiensten in het veld snel en adequaat van levensreddende informatie.

Het Pandora Intelligence platform maakt gebruik van gegevens uit een grote hoeveelheid aan bronnen die worden gecombineerd en omgezet tot operationele scenario's. Om het gebruik van het platform en het delen van informatie te optimaliseren, wordt het optimaal geïntegreerd met bestaande applicaties en processen.

CRISIS CONTROL HELPT U
  • • Uw team efficiënter laten werken met een automatisch gegenereerd, nauwkeurig en volledig beeld van de crisissituatie
  • Een real-time overzicht van de crisissituatie maken, inclusief geografische situatie, weersomstandigheden, omliggende gevaarlijke gebieden, kwetsbare locaties etc.
  • Teams ondersteunen bij het nemen van beslissingen met informatie van soortgelijke gebeurtenissen uit het verleden, Lessons Learned en Best Practices
  • Kosten verlagen door middel van geautomatiseerde processen en diepgaande en hoogwaardige analyses
  • Kennis en ervaring waarborgen met de mogelijkheid om interventies en de impact daarvan te documenteren en toepasbaar te maken in operationele situaties
VOORBEELDCASUS

Een alarmcentrale krijgt een melding van een uitslaande brand in het centrum van een middelgrote stad. Hulpdiensten rijden naar de locatie terwijl hulpverleners de kaart raadplegen en de weersomstandigheden, windrichting en snelheid beoordelen. Analisten onderzoeken het getroffen gebied om gevaarlijke locaties (zoals benzinestations) en risicolocaties (zoals kinderopvangcentra) te identificeren. Relevante instructies, werkwijzen en handelingsplannen worden handmatig geraadpleegd. Zes ervaren analisten waren twee uur mee bezig met het verzamelen van de juiste informatie.

In de hierboven beschreven oefening besteedden zes analisten twee uur aan het verzamelen van alle belangrijke informatie uit verschillende gegevensbronnen. Hetzelfde resultaat werd behaald in minder dan 2 minuten door 1 analist die met Crisis Control werkte.
Zodra er een noodoproep binnenkomt, raadpleegt het platform direct alle relevante databronnen, zoals locaties, actueel weer en bedrijfsinformatie. Het creëert direct een Common Operational Picture van het incident, waar alle betrokken hulpdiensten gebruik van kunnen maken. Tijdens de operatie was de analist die Crisisbeheersing gebruikte ook in staat om informatie uit eerdere soortgelijke gevallen te gebruiken om zijn beslissing te onderbouwen waardoor kwalitatief betere beslissingen konden worden genomen.

EFFICIËNT EN SNEL OMGAAN MET CRISISSITUATIES TERWIJL U UW TEAMS ONTLAST