Pandora Intelligence

Voor een betere wereld

"Informatie delen op zo'n manier dat verbinding en begrip ontstaan"

Data is overal. Toch kunnen de meeste organisaties hun data niet omzetten naar intelligence. Daarom hebben wij de volgende formule geintroduceerd: "kennis uit het verleden" gecombineerd met "informatie van het heden, creeert intelligence voor de toekomst".

Verhalen helpen mensen om verbindingen te leggen en begrip voor elkaar te krijgen. Onze aanpak is hierop gebaseerd. Wij creëren scenario's die praktisch toepasbaar zijn en makkelijk kunnen worden gedeeld.

Gebaseerd op verhalen

Onze aanpak baseren we op scenario componenten uit de film industrie. We combineren onze eigen AI gestuurde verhaal-ontologie met scenario componenten. Daarmee kunnen we niet alleen verschillende soorten data bij elkaar voegen tot één scenario, we kunnen daaruit ook voorspellende scenario's creëren. Deze scenario's dienen vervolgens als een gedeelde werkelijkheid voor verschillende partijen, en voor het weloverwogen nemen van complexe beslissingen.

Combineren van verschillende soorten data

Genereren van (voorspellende) scenario's

Eén gedeelde werkelijkheid voor besluitvorming

Met een snelheid die geen mens evenaart

Scenario

Verhalen zijn essentieel in de menselijke cultuur. Door middel van verhalen delen we informatie en creëren we verbinding en begrip voor elkaar. Een scenario is de weerslag van een verhaal. Het verwijst naar een opeenvolging van gebeurtenissen die met elkaar verbonden zijn in een een coherente structuur. Het bevat informatie over doelen, motivaties en modus operandi. Pandora Intelligence is gebaseerd op de 12 Elementaire Scenario Componenten (ESC12) die het resultaat zijn van jarenlang wetenschappelijk onderzoek. Met deze componenten halen we verhalen uit data, en ontdekken we nieuwe verbanden, inzichten en aanbevelingen.

Ontologie

Een ontologie legt verbanden tussen datapunten vast, en helpt om enorme hoeveelheden data op een flexibele manier te organiseren en te gebruiken. Via onze ontologie kunnen onze klanten hun data eenvoudig begrijpen. De ontologie is aanpasbaar en vormt de gemeenschappelijke werkelijkheid in het proces van besluitvorming.

Kunstmatige Intelligentie

Kunstmatige intelligentie (AI) helpt ons bij onze aanpak om taken af te handelen in een tempo en op een schaal die mensen niet kunnen evenaren.