Politie, hulpdiensten en defensie

Het behoud van veiligheid vereist realtime en diepgaande intelligence

Om crisissituaties, rampen of verstoringen van de openbare orde adequaat op te lossen, is inzicht in nodig in context en achtergrond. Het verkrijgen daarvan is een complex proces, gebaseerd op het bijeenbrengen van grote hoeveelheden informatie. Daarnaast is informatie over historische incidenten en geleerde lessen van groot belang in het nemen van strategische beslissingen.

Pandora Intelligence levert de analytische kracht om real-time operationele scenario's te produceren in situaties waarin elke minuut telt. Daartoe correleert onze ENGINE gegevens uit een breed scala aan bronnen en combineert deze met real-time (sensor)informatie. Dit stelt uw organisatie in staat om complexe en tijdgevoelige situaties te beperken.

Een vertrouwde partij

De politie, het Ministerie van Defensie, alarmcentrales en opsporingsinstanties vertrouwen Pandora Intelligence voor het waarborgen van de nationale veiligheid.

HOE PANDORA INTELLIGENCE U KAN HELPEN

Een incident uit de meldkamer

De alarmcentrale ontving een telefoontje van een man in nood. Een indringer was zijn huis binnengedrongen, had zijn gezin bedreigd met een vuurwapen en zijn vrouw ontvoerd. De noodoproep werd na drie minuten abrupt afgebroken.
Een team van 12 mensen was vervolgens 75 minuten bezig om alle relevante informatie te verwerken die nodig was voor een adequate interventie. Deze tijd bleek te lang voor de ontvoerde vrouw.

Hoe Crisis Intelligence helpt

Elk inkomend gesprek wordt automatisch getranscribeerd. Een spraak-naar-tekst applicatie zorgt ervoor dat geen informatie verloren gaat en tekst- en datamining tools halen entiteiten als adressen, kentekens, telefoonnummers uit de gegevens. Deze informatie wordt gebruikt om een operationeel scenario van het incident op te stellen en een gemeenschappelijk operationeel beeld te creëren voor alle betrokken hulpdiensten. Realtime bronnen en sensorinformatie worden aan het scenario toegevoegd en historische incidenten worden geraadpleegd om best practices te halen uit eerdere incidenten. 

In een situatie waarin elke seconde telt, maakt de Pandora Intelligence ENGINE een levensreddend verschil.

Wilt u weten wat Crisis Intelligence betekent voor uw organisatie?