Pandora Intelligence

Markten

Financiële instellingen

Het beheren van risico's en compliance gedurende de levenscyclus van een klant vereist tijdige en diepgaande intelligence

Om te voldoen aan wet- en regelgeving, fraude te voorkomen en financiële misdrijven te bestrijden, is het van belang om de integriteit van uw klanten zorgvuldig te identificeren en verifiëren.

Een omgeving die veilig is voor al uw klanten, biedt uw organisatie rust en efficiency. Een goede klantrelatie begint bij het analyseren van informatie en het detecteren van afwijkend gedrag of onregelmatigheden.
Een verbeterde klantrelatie ontstaat door een beter begrip van elke individuele klant, de aard van de bedrijfsactiviteiten en het opstellen van het bijbehorende risicoprofiel. Dit proces kan in hoge mate worden geautomatiseerd door actuele informatie te combineren met kennis uit eerdere, vergelijkbare situaties. Maar de aard en omvang van de gecombineerde data die voor dit proces nodig is, is te complex om handmatig te kunnen verwerken.

Pandora Intelligence biedt het analytisch vermogen om uitgebreide inzichten te verkrijgen over uw klanten, hun relatie met specifieke activiteiten, goederen of personen, en hun weerbaarheid tegen ongewenste ontwikkelingen. Het platform van Pandora Intelligence combineert gegevens uit een grote hoeveelheid bronnen en creëert daaruit praktisch toepasbare intelligence. Het opstellen van risicoprofielen en het proactief monitoren hiervan, ontlast uw analisten en helpt hen prioriteit te geven aan zaken die nadere aandacht verdienen. Dit bevorderd efficiency, verbetert de relatie met uw klant en vergroot de veiligheid van uw bedrijf.

VERTROUWD

Financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen vertrouwen op het platform van Pandora Intelligence om fraude, witwassen, financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven te voorkomen.

 

HOE PANDORA INTELLIGENCE U KAN HELPEN

Werkelijke gebeurtenis van een financiële instelling

Na het openen van een zakelijke bankrekening heeft een nieuwe klant de KYC- en KYB-processen succesvol doorlopen. Nadat een verdachte activiteit aandacht op deze klant had gevestigd, besloten analisten het opgemaakte risicoprofiel opnieuw te bekijken en te beoordelen. Na enkele dagen relevante informatie te hebben verzameld, kwam aan het licht dat de klant geld wit waste via niet bestaande organisaties. Ondanks dat er sprake was van veel kleine inkomende transacties en relatief weinig, maar grote uitgaande transacties, werden er geen controleregels geactiveerd. Dit bleek namelijk een algemeen transactieprofiel voor bedrijven.

Hoe Customer Due Diligence zou hebben geholpen

Informatie uit verschillende bronnen wordt bijeengebracht waarmee een snelle en veilige onboarding van nieuwe klanten mogelijk wordt. In dit proces wordt een overzicht van personen, belanghebbenden van organisaties gegenereerd, alsmede relaties met specifieke activiteiten, goederen of andere personen, en hun aanwezigheid op PEP- of sanctielijsten. Gedurende de looptijd van de relatie worden ontwikkelingen in de levenscyclus van elke klant zorgvuldig gevolgd.

PROBEER HET UIT