Pandora Intelligence

Begrijp de wereld met Pandora Intelligence

"Om bij te kunnen dragen aan een veiligere wereld, moesten we die eerst begrijpen"

Bij Pandora Intelligence maken we snelle en verantwoorde besluitvorming mogelijk. Onze ENGINE combineert een narratieve aanpak met een ontologie op basis van AI. Dat helpt u om operationeel inzetbare scenario's te creëren uit grote hoeveelheden dynamische gegevens.

We brengen
routine taken
terug met:

0 %
(op z'n minst)

We verhogen
uw resultaat
met:

0 %
(op z'n minst)

We verhogen
de productiviteit van uw teams
met een factor:

0 x
(op z'n minst)

Cargo Intelligence

We leveren risico taxaties en logistieke optimalisatie aan vrachtvervoerders, logistieke bedrijven en douane.

Met het combineren van een grote hoeveelheid databronnen met real-time informatie, produceert onze ENGINE waardevolle inzichten en concrete aanbevelingen.

Expediteurs, logistieke bedrijven en douane vertrouwen op Pandora Intelligence om vrachtvolumes te verhogen en het risico op vervoer van illegale, militaire en gevaarlijke goederen te verminderen.

Customer Due Dilligence Intelligence

Wij verbeteren het due dilligence proces voor banken, verzekeraars en fintech bedrijven.

Met het combineren van een grote hoeveelheid databronnen met real-time informatie, produceert onze ENGINE waardevolle inzichten en concrete aanbevelingen.

Banken, verzekeraars en fintech bedrijven vertrouwen op Pandora Intelligence om de relatie met klanten te verbeteren en tegelijkertijd het risico op fraude, witwassen en financiering van terrorisme te verminderen.

Subversive Crime Intelligence

Wij leveren voorspellende en praktisch toepasbare scenario's voor politie, defensie, overheidspartijen en (lucht)havens. 

Met het combineren van een grote hoeveelheid databronnen met real-time informatie, produceert onze ENGINE waardevolle inzichten en concrete aanbevelingen.

Regeringen, rechtshandhavingsinstanties en internationale havens vertrouwen op Pandora Intelligence om crises te mitigeren en subversieve criminaliteit te bestrijden.

Crisis Intelligence

We genereren voorspellende en praktisch toepasbare scenario's voor hulpverleners.

Met het combineren van een grote hoeveelheid databronnen met real-time informatie, produceert onze ENGINE waardevolle inzichten en concrete aanbevelingen.

Als elke seconde telt, vertrouwen politie, veiligheidregio's en hulpverleners op Pandora Intelligence voor het creëren van operationele scenario's.

De Pandora Intelligence ENGINE

Op basis van de combinatie van scenario aanpak en onze AI-gestuurde verhaal-ontologie genereert onze ENGINE waardevolle inzichten en aanbevelingen. Het stelt organisaties in staat om snel en verantwoorde beslissingen te nemen. Leer meer over onze ENGINE en hoe het besluitvorming kan ondersteunen fast and responsible decisions.
Leer meer over onze beslissing-ondersteunende ENGINE

Vanaf het moment dat het telefoontje binnenkwam, suggereerde de Pandora Intelligence al het meest effectieve opvolgscenario.

Laatste nieuws

By devising a trick question in advance, people can arm themselves against AI fraud

Pandora Intelligence Receives 4 to 6 Million Euros in Investment Round

Pandora intelligence named one of the most innovative and fast growing companies in the Netherlands