Pandora Intelligence

ONTWIKKELING VAN TOEKOMSTGERICHTE CRISISBESTRIJDING

https://ec.europa.eu />

Pandora Intelligence ontwikkelt Crisis Control, een applicatie waarmee partners in de voorkoming en bestrijding van een crisis, samen kunnen werken op basis van een Gemeenschappelijk Operationeel Beeld. Hiervoor ontvangt Pandora Intelligence een bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.


Bij de bestrijding van rampen, crises en ongeregeldheden, werken verschillende hulpverleningsinstanties samen. Elk van deze instanties heeft zijn eigen informatiebehoefte en de meeste van deze instanties hebben hun eigen informatiesysteem.
Recente evaluaties hebben aangetoond dat crises verergeren wanneer grote hoeveelheden informatie niet kunnen worden geduid en gedeeld. Aanbevelingen uit deze evaluaties noemen de behoefte aan een “Gemeenschappelijk Operationeel Beeld” op basis waarvan;

  • incidenten beter kunnen worden voorspeld;
  • individuele hulpdiensten efficiënter kunnen opereren;
  • naadloos kan worden opgeschaald naar een complexere commandostructuur.


Om een toekomstgerichte crisisbestrijding te kunnen faciliteren, ontwikkelt Pandora Intelligence een platform waarmee historische data, actuele informatie en streaming data wordt samengebracht tot een ‘Gemeenschappelijk Operationeel Beeld’. Op basis hiervan kunnen hulpdiensten individueel én in samenhang met elkaar efficiënter interveniëren in crisissituaties. Het Gemeenschappelijk Operationeel Beeld wordt gevisualiseerd op een kaart met meerdere kaartlagen, waarbij het mogelijk is te situatie te bezien vanuit het perspectief van een specifieke hulpverleningsinstantie maar ook vanuit het perspectief van de burger.


Het is de eerste keer dat verschillende soorten open en gesloten data samengevoegd gaan worden tot één operationeel beeld dat door verschillende partijen op verschillende wijzen kan worden gebruikt. “Het introduceren van verschillende ‘perspectieven’ op hetzelfde incident is iets wat uitdagend is maar ook zeer waardevol belooft te worden” zegt Ard Jol, CEO van Pandora Intelligence, “bovendien richtten we ons in dit project op een breed scala aan incidenttypen zoals uitval van kritieke infrastructuur, cybercriminaliteit maar ook ‘ongekende crises’ zoals de avondklokrellen”.


Eén van de belangrijke ontwikkelingen die in dit project mogelijk wordt gemaakt, is het opbouwen van een kennis database met historische internationale incidenten. Crisis bestrijders kunnen hiermee leren van honderden lessen die door collega’s in andere landen, in vergelijkbare situaties, zijn opgedaan.


De Europese Unie heeft een bijdrage toegekend voor de verdere ontwikkeling van Crisis Control. De bijdrage komt uit een regeling van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).


Over Pandora Intelligence Pandora Intelligence ontwikkelde een scenario-platform waarmee narratieven kunnen worden ontdekt in grote hoeveelheden data. Het platform is in staat om data uit verschillende open en gesloten bronnen te structureren en samen te brengen, hierin patronen te herkennen, en er operationele scenario’s uit te genereren. Het scenario-platform wordt op dit moment voornamelijk toegepast in het veiligheidsdomein.


Over Kansen voor West In het programma Kansen voor West hebben de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en de Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) hun krachten gebundeld, met als doel de Randstad uit te laten groeien tot één van de economisch sterkste grootstedelijke regio’s in Europa. De bijdrage van Kansen voor West komt uit Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO) .